Obsługa prawna spółek

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WARSZAWA

Kancelaria specjalizuje się we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego. Doradzamy zarówno polskim przedsiębiorcom, jak i podmiotom zagranicznym. Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną.Usługi świadczymy także w języku angielskim oraz niemieckim
W ramach obsługi prawnej oferujemy m.in.:

 1. Doradztwo prawne i podatkowe przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Sporządzanie i negocjowanie umów gospodarczych oraz doradztwo prawne i podatkowe w toku ich zawierania i wykonywania.
 3. Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 4. Zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego oraz oddziałów spółek zagranicznych.
 5. Reprezentowanie spółek prawa handlowego przed organami rejestracyjnymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. Opracowywanie pełnej dokumentacji korporacyjnej spółki, w szczególności umów spółek, statutów oraz regulaminów.
 7. Opracowywanie umów oraz uchwał regulujących relacje pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego.
 8. Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 9. Doradztwo prawne i podatkowe przy nabywaniu udziałów oraz akcji.
 10. Zaskarżanie uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzanie.
 11. Kompleksowa pomoc prawna i podatkowa w zakresie rozwiązywania, likwidacji przekształcania, łączenia, podziału i przejęć spółek prawa handlowego.
 12. Kompleksowa pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.
 13. Przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców z wybranych dziedzin prawa.
 14. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i podatkowych w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy oraz windykacji wierzytelności.

Rodzaje obsługi prawnej firm SosnowskiLegal:
1. Stała obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane w umowie łączącej strony i obowiązują przez cały okres współpracy. W ramach obsługi istnieje możliwość oddelegowania pracowników do siedziby Klienta.
2. Doraźna obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane każdorazowo przed podjęciem się danego zlecenia i tylko na potrzeby jego wykonania.

Obsługa prawa firm Cennik:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia obowiązuje w stałej miesięcznej wysokości ustalanej indywidualnie z Klientem, niezależenie od zakresu i charakteru prac.

2. Wynagrodzenie ustalane według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych przez prawnika godzin potrzebnych na wykonanie danego zlecenia oraz wcześniej ustalonej z Klientem stawki godzinowej.

3. Wynagrodzenie za projekt – wysokość wynagrodzenia jest ustalana z góry za dane czynności

Zalety stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw
 • stały monitoring regulacji prawnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa
 • niższe koszty usług prawnych w porównaniu ze zleceniami jednorazowymi
 • przejrzystość rozliczeń - w tym przy uwzględnieniu czasu poświęconego na świadczenie pomocy prawnej i czynności techniczne
 • stały, łatwy i szybki kontakt z Kancelarią
 • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta


 • Obsługa prawna stałego klienta jest wykonywana lub koordynowana przez jednego stałego prawnika, który jest odpowiedzialny za kontakt prawników kancelarii z pracownikami klienta.W projektach wymagających wiedzy specjalistycznej lub w dużych projektach realizowanych zespołowo, prawnik odpowiedzialny za danego klienta pełni rolę szefa projektu koordynującego pracę pozostałych doradców prawnych. W ten sposób zapewniamy szybką reakcję na wszystkie pojawiające się problemy prawne, dbamy o zachowanie ciągłości stosowanych u danego klienta rozwiązań prawnych oraz przestrzegania jego zwyczajów korporacyjnych. Model ten zapewnia dobrą znajomość specyfiki przedsiębiorstwa klienta i dużą efektywność pomocy prawnej.

  Naszymi Klientami są funkcjonujące w następujących branżach

  • budownictwie
  • przemyśle elektronicznym
  • przemyśle maszynowym
  • przetwórstwie spożywczym
  • produkcji rolnej
  • handlu hurtowym krajowym
  • handlu międzynarodowym
  • turystyce
  • usługach i handlu
  • obrocie nieruchomościami
  • najnowszych technologii
  • e-biznesie
  • pośrednictwie inwestycyjnym
  • pośrednictwie finansowym

  Poznaj nas bliżej odwiedź stronę kancelarii:

  EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska