Spółka komandytowa – charakterystyka, kiedy warto ją założyć?

Spółka komandytowa to kolejna osobowa spółka prawa handlowego, której cechą charakterystyczną jest to, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia- komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika- komandytariusza, jest ograniczona. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej.

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej jest szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają środków finansowych koniecznych do stworzenia własnej firmy, dlatego w takim przypadku zwykle niezbędne jest skorzystanie z pomocy inwestorów. Inwestor w spółce komandytowej będzie więc komandytariuszem, a więc będzie odpowiadać za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości przekazanej przez niego sumy komandytowej, natomiast osoby zakładające spółkę będą komplementariuszami, a więc oni, bądź jeden komplementariusz, będą odpowiedzialni za spółkę bez ograniczenia, także własnym prywatnym majątkiem. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa, jednakże postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne. Zgodnie z ustawą, komandytariusz nie ma ponadto prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, odmienne regulacje w tym zakresie może jednakże zawierać umowa spółki.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandytowa”. Istotne jest, że nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki, jeśli bowiem w firmie spółki zostanie zamieszczone nazwisko lub firma (nazwa) komandytariusza, wówczas komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, możliwe jest jednakże również zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska