Spółka komandytowo-akcyjna – charakterystyka, kiedy warto ją założyć?

Spółka komandytowo-akcyjna to kolejna spółka osobowa, która na pierwszy rzut oka bardzo przypomina spółkę komandytową. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie spółek handlowych, spółką komandytowo-akcyjną jest spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia- komplementariusz, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W spółce tej akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiada za zobowiązania spółki, natomiast to komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka komandytowo-akcyjna”, nazwisko lub nazwa akcjonariusza nie może być zamieszczona w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo nazwy akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, statut może jednakże przewidywać, że prowadzenie spraw spółki zostanie powierzone jednemu albo kilku komplementariuszom. Spółkę reprezentują komplementariusze, akcjonariusz może natomiast reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik, jeżeli natomiast akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Powyższe dotyczy także reprezentowania spółki przez akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje natomiast z chwilą wpisu do rejestru. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych.

Prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowo- akcyjnej jest atrakcyjne z tego powodu, że akcjonariusze nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki, natomiast komplementariusze posiadają bardzo szeroki zakres decyzyjny i nie muszą uczestniczyć w pokryciu kapitału zakładowego, niewątpliwą wadą jednakże jest wysokość kapitału zakładowego oraz stosunkowo wysokie koszty założenia oraz prowadzenia takiej spółki.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska