Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka, kiedy warto ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest drugą, obok spółki akcyjnej, spółką kapitałową uregulowaną w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Spółka ta może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych bądź osób prawnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, za własne zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem, odpowiedzialność wspólników ograniczona zatem została do wysokości wniesionych przez nich wkładów. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wspólnik może wnieść do spółki wkład niepieniężny (aport), w celu pokrycia udziału w całości bądź w części, umowa spółki w takim przypadku powinna więc szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest: zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, powołanie zarządu- zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej- jeżeli kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu bądź gdy umowa spółki przewiduje taki obowiązek oraz wpis do rejestru. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, natomiast wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystne więc będzie wówczas, gdy owa działalność ma być ona prowadzona na dużą skalę, w związku z czym wspólnicy nie chcą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Co istotne, nawet w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik nie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki własnym majątkiem, jest więc to rozwiązanie bardzo atrakcyjne pod tym względem.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska