ZAKRES USŁUG

KANCELARIA ŚWIADCZY PROFESJONALNE DORADZTWO I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ W ZAKRESIE:
 • zakładania spółek, oddziałów i przedstawicielstw;
 • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługi prawnej organów spółek;
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • reprezentacji wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń;
 • bieżącej obsługi korporacyjnaej;
 • reprezentacji w postępowaniach rejestrowych;
 • dokonywania zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i innych organów (m.in.ZUS/US);
 • doradztwo w zakresie m.in.:
  a) podwyższania/obniżania kapitału zakładowego;
  b) sprzedaży przedsiębiorstwa;
  c) sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  d) uchylenia/unieważnienia uchwał organów spółek;
  e) due diligence;
  f) przekształcania przedsiębiorstw;
  g) emisji obligacji, warrantów subskrypcyjnych;
  h) sprzedaży/umorzenia akcji i udziałów;
  i) rozwiązania przedsiębiorstwa;
  j) zmiany w zapisach umów przedsiębiorstw.
EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska